عدم پشتیبانی ژوپین از دامنه های ملی

مشتریان گرامی

به علت کاهش سود نمایندگان از ۷۵ به ۲۵ درصد و نداشتن توجیه اقتصادی، زین پس دامنه های ملی ثبت و تمدید نمیشود.

جهت انجام هرگونه سفارش دامنه از پنل nic.ir خود اقدام کنید

13th Jun 2021